Klagenfurter Ruderverein Albatros

 So., 28. Mai 2017

Follow RV-Albatros on:

RV-Albatros auf Facebook(R) RV-Albatros Blog . aktuellste Meldungen . Meldungen des Vorstandes . and more
Rose powered by:
Karnerta GmbH
Klagenfurt am Wörthersee  www.klagenfurt.at
MERKUR
Stadtwerke Klagenfurt Gruppe filippi boats doppel2er gmbh KAB Kärntner Abfallbewirtschaftung GmbH
ASVÖ - Allgemeiner Sportverband Österreichs
RV-Albatros powered by:

Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft
Raiffeisen Landesbank
ECA Singer und Katschnig Steuerberatungs GmbH
kelag

Rose vom Wörthersee  |  slovenská

ROZPIS

ROSE VOM WÖRTHERSEE 2016

17. Regata SKIF
16 km - RUDERMARATHON z Velden do Klagenfurtu
Závod podľa RoR FISA popr. RWB ORV

Termín: Sobota, 8. októbra 2016

Dĺžka trate:  cca. 16 km, stojaté vody Wörthersee.
Koniec  prihlášok:  streda 28. septembra 2016, 18h.
Dodatočné prihlášky nie sú možné.
Sídlo prihlášok:  online
Kontaktná  osoba:  Willy Koska, Karl-Marx-Straße 35, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. +43 699 1914 6880, wkoska@a1.net
Kategória:  1x, juniori, muži, ženy a masters všetkých tried, podľa RoR FISA a RWB ORV. Juniori / juniorky-B môžu štartovať len s povolením lekára podľa § 17 (4).
Čas a miesto  štartu:  11 hodín v Velden pred Schlosshotel Štartová čiara je čiara medzi dvoma člnmi rozhodcov, tiež vyznačené dvoma bójami. Štart v skupinách podľa kategórií. Odstup medzi skupinami je 3 minút. Rozdelenie skupín a presné časy štartu budú oznámené na internete a vyvesené v kancelárii regaty. Za zlého počasia môže byť štart odložený do 15h. Nebude čakanie na neskoro prichádzajúce.
Cieľ:  2 boje u sťažňom vlajky RV Albatros / Klagenfurt
Ukončenie:  3 hodiny po štarte.
Štartovné:  35 EUR plus záloha 5 EUR na štartovné číslo, ktoré budú po vrátení refundované. V cene štartovného je spomienková medaila a jazda autobusom k štartu. (+1 T-Shirt +1 Filippi-Cap)

Prevod na:
Raiffeisenlandesbank Kärnten
BIC: RZKTAT2K
IBAN: AT73 3900 0009 0110 8125
Heslo: Rose

Celkové štartovné 40 eur musia byť na účte do 28. septembra.
Neskorší zaplatení štartovného je s prirážkou 10 eur.
Štartovné čísla:  Vklad: 5 EUR
Zarobí: v kancelárii regaty u RV Albatros 7.októbra od 14h-19h a 8.októbra od 7h 30 na 9h. Pri vrátení štartového čísla po závode bude 5 eur refundované.
Ocenenie:  Každá veková skupina mužov a žien bude ocenená oddelene.
Ceny:  Všetci účastníci dostanú spomienkové medaily, víťazi skupín čestné ceny. Celkový víťaz v kategórii mužov a žien dostane "Rose vom Wörthersee".
Uskladnenie  lodí:  U Metnitzstrand Klagenfurt / See (cieľ) a / alebo 4 miesta vo Velden (budú oznámené na internete). Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za uskladnenie lodí.
Ručenie:  Účasť je na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ neručí (vrátane nedbanlivosti) za osoby alebo škody všetkého druhu (vrátane následných škôd), ktoré vzniknú v súvislosti s akciou.
Jazdné pravidlá je potrebné dodržiavať.
   
za RV Albatros Klagenfurt
Dr. Ewald Aichinger
Predseda
Mag. Willy Koska
závod výbor
 
Informácie sa môžu do programovacieho chyby

site by RED-EYE